Coaching van een leerling.

In het kader van passend onderwijs worden er vele trajecten doorlopen. Sommige leerlingen hebben een klein probleem en dan is een steun in de rug voldoende om weer verder te kunnen.

Uit ervaring weet ik dat er tijdens en na de lessen meestal geen tijd is om met een leerling, die ergens mee worstelt, even rustig te bespreken wat er aan de hand is. Als coach heb ik daar wel de tijd voor en kan ik het kind op weg helpen vaardigheden zich eigen te maken. In veel gevallen missen ze vaardigheden op sociaal emotioneel gebied, en die staan vaak ook het leerproces in de weg.

Met de ouders en leerkracht ga ik de hulpvraag inzichtelijk maken. De leerling en ik gaan in 8 afspraken aan de slag met de hulpvraag.  Na de 8 afspraken kan het kind door de tactieken en handvatten beter zichzelf zijn, is weerbaarder of kan beter met zijn/ haar probleem omgaan. Ik zie mezelf als maatje van het kind. Daarnaast kan ik ook desgewenst leerkrachten en ouders tussentijds of in het eindgesprek tips geven.

Ik werk en speel een uur met de leerling op school in een rustige ruimte tijdens of na schooltijd op woensdagen.  Materialen die ik gebruik neem ik zelf mee. Ik ben er voor de leerling om die weer in z'n kracht te zetten. Zodoende kan de leerling op eigen kracht weer verder en met plezier naar school gaan.

De school zal mij in overleg met de ouders/ verzorgers inschakelen.